Nordbergs Stugor

Maija Nordberg
AX-22820 Kumlinge / Åland

Tel +358 400 464135
maija.nordberg@aland.net

Med bil från Reso (Raisio):

Norr om Reso (Raisio) centrum svänger du från väg nummer 8 mot väster in på väg nummer 192 mot Gustavs (Kustavi). Vägen slutar i Osnäs hamn.
Tag färjan från Osnäs till Åva på Brändö. Kör vidare till Torsholma färjfäste (22 km) och tag färjan till Kumlinge. Om du kommer från Brändö eller Hummelvik kör in till Kumlinge by (4 km) och sväng vänster vid vägskäl VISINGS och följ skyltningen (Nordbergs stugor) till vårt hus, ett gult tegelhus på vänster sidan.
Reservera två timmar med bil från Reso till Osnäs. Avståndet är cirka 70 km men på vägen finns Vartsala färja som kör enligt tidtabell. På sommaren är det mycket trafik på vägen och då den är smal och krokig går det inte att köra om. I Osnäs finns ett trevligt café och en småbåtshamn med fiskebåtar så tiden där blir inte lång.

Med bil från Mariehamn via Hummelvik (Vårdö):

Tag väg nummer 2 till Vårdö och kör vidare till Hummelvik. Tag färjan till Kumlinge.

Med bil från Mariehamn via Långnäs (Lumparland):

Tag väg nummer 3 till Lumparland, Långnäs. Tag färjan till Snäckö. Kör in till Kumlinge by (7 km) vid vägskäl VISINGS sväng till höger och följ skyltningen (Nordbergs stugor) till vårt hus, ett gult tegelhus på vänster sidan.

Bokning av skärgårdsfärjor:

Ålandstrafiken, telefon +358 18 525 100 eller www.alandstrafiken.ax

Med flyg:

Kumlinge har ett eget flygfält. Kontakta flygledningen i Mariehamn för mera information.Tel: 020 708 4402 eller http://www.finavia.fi/sv/mariehamn/

 

Ring oss på tel +358 400 464135 för att avtala transport till Nordbergs Stugor.